Maroević, Ivo

Kosovo, Gračanica, Manastir, Crkva Navještenja, detalj južnog pročelja, narteks

naslov:
Kosovo, Gračanica, Manastir, Crkva Navještenja, detalj južnog pročelja, narteks
autori:
mjesto izrade:
mjere:
cjelina širina = 2.4 cm; cjelina visina = 3.6 cm