Maroević, Ivo

Kosovo, Gračanica, Manastir, Crkva Navještenja - detalj, prozor na lađi, betonska tranzena

naslov:
Kosovo, Gračanica, Manastir, Crkva Navještenja - detalj, prozor na lađi, betonska tranzena
autori:
mjesto izrade:
mjere:
cjelina širina = 2.4 cm; cjelina visina = 3.6 cm