Maroević, Ivo

Split, Dioklecijanova palača, južna fasada palače prema moru po Adamu iz g. 1764.

naslov:
Split, Dioklecijanova palača, južna fasada palače prema moru po Adamu iz g. 1764.
autori:
mjere:
cjelina širina = 2.4 cm; cjelina visina = 3.6 cm