Maroević, Ivo

Francuska, dvorac Goutelas, detalj lijevog krila, ulaz, ugradnja akroterija

naslov:
Francuska, dvorac Goutelas, detalj lijevog krila, ulaz, ugradnja akroterija
autori:
mjesto izrade:
mjere:
cjelina širina = 2.4 cm; cjelina visina = 3.6 cm