Maroević, Ivo

Tlocrt Hadrijanove vile, Antički muzej arhitekture

naslov:
Tlocrt Hadrijanove vile, Antički muzej arhitekture
autori:
mjere:
cjelina širina = 2.4 cm; cjelina visina = 3.6 cm
zbirka: