Maroević, Ivo

Wickaninnish Beach, prihvatni centar, izložba, vitrineWickaninnish Beach, prihvatni centar, izložba, vitrine

naslov:
Wickaninnish Beach, prihvatni centar, izložba, vitrineWickaninnish Beach, prihvatni centar, izložba, vitrine
autori:
mjere:
cjelina širina = 2.4 cm; cjelina visina = 3.6 cm
zbirka: