O zbirci

Zbirka dijapozitiva Ive Maroevića obuhvaća oko osam tisuća dijapozitiva različite veličine, starosti i autorstva.

Najstariji dio izdvojen je i obuhvaća 12 velikih snimaka na staklenim pločama (u rasponu od 8 x 8 cm do 8 x 9,8 cm) te 67 malih dijapozitiva, umetnutih između stakala. Pripadao je on najstarijim pomagalima za nastavu Odsjeka za povijest umjetnosti.

Od novijih dijapozitiva samo ih 49 pripada većem formatu – 8 x 8 cm. 

Obzirom na sadržaj, riječ je nedvojbenoj o tematskoj cjelini, moguće predavanju, a koje obrađuje temu urbanizma.

Čitav preostali fundus odnosi se na standardne 35 milimetarske dijapozitive, umetnute u plastične okvire. Među njima vrlo je malen broj kupljenih dijapozitiva. Pretežu autorski snimci, bilo profesora Maroevića, bilo drugih, još neidentificiranih autora.

Sam stvaratelj podijelio je taj fundus na tri velike podzbirke i to vodeći se nastavnim potrebama na trima kolegijima. Stoga one nose sljedeće kratice – M – muzeologija, UT – urbanističke teme i ZS – zaštita spomenika. Podzbirka M opseže 2657, UT 1412 i ZS 3601 primjerak dijapozitiva.

Nasuprot ovog klasificiranog dijela fundusa, postoji i onaj koji nije razvrstan od strane stvaratelja ili su klasifikacijske oznake otpale i razvrstavanje nije moguće. On je relativno velik i opseže čak 2129 primjeraka. Zasada pretpostavljamo da se u ovoj skupini nalaze dijapozitivi koje su načinili i drugi autori, no to će valjati još istražiti.